You'll never ´walk` alone!

Streven naar gelukkige mensen in een betere wereld! Niet alleen met woorden maar ook in daden. Deze doelstelling hebben Vayamundo en Wandelsport Vlaanderen vzw voor ogen met WalkOn. Hiervoor richten we ons tot de SDG's  (Substainable Development Goals) ofwel duurzame ontwikkelingsdoelinstellingen. Dat zijn 17 doelstellingen geformuleerd door de Verenigde Naties. Ze werden gekoppeld aan een actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en onze planeet terug op koers te brengen richting duurzaamheid.

Samen met zoveel mogelijk wandelaars, medewerkers , onze wandelclubs en partners zetten we we schouders onder de ' agenda 2030 van de Verenigde Naties'. Een agenda die oproept om ons steentje bij te dragen aan een mooiere planeet waar het goed is om te leven. En dit voor iedereen.

SAMEN VOOR EEN LEEFBARE PLANEET EN WELZIJN VOOR IEDEREEN !

Engagement

Met WalkOn wordt de komende jaren bovenal ingezet op natuur- en milieuzorg, active ageing, integratie van andersvaliden en jonge gezinnen, solidariteit onder elkaar. Deze duurzame doelstellingen verbinden en versterken, is de boodschap achter WalkOn. We worden voortdurend gewaarschuwd er een gezonde levensstijl op na te houden, aan beweging te doen, aandacht te hebben voor de klimaatsverandering en sociale contacten te onderhouden. Met WalkOn willen we ons steentje bijdragen aan een duurzame toekomst. Wandelen leent zich hier uitstekend toe. Meer zelfs, recreatief wandelen is wellicht de meest toegankelijke sport. Een gezonde sport, die nog jaarlijks aan belangstelling wint.

Inzetten op natuur- en milieuzorg

Vayamundo en Wandelsport Vlaanderen vzw geloven in een mooie, gezonde en duurzame wereld van gelukkige mensen full of happiness. Een wereld waarin mensen leven, werken en sporten zonder de natuur en het milieu schade te berokkenen en waar duurzame keuzes aantrekkelijk zijn. Samen met partners , wandelclubs , leden en overheden zetten we een stap vooruit in de juiste richting voor een betere wereld.

Active ageing

Inzetten op active ageing betekent bijdragen tot een integrale ouderenzorg, waarbij wandelen centraal staat. Het is de bedoeling de levenskwaliteit bij ouder wordende mensen te verbeteren door hun kansen op lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn te optimaliseren. Wandelen is samen beleven, samen een activiteit uitvoeren, samen een sterke band opbouwen met als enige doelstelling: actief en gezond ouder worden.

Integratie andersvaliden

Er zijn zeer weinig recreatieve sporten of organisaties, waarbij iemand met een handicap volwaardig kan meedraaien. Al meer dan 50 jaar biedt de wandelsport aan iedereen de kans om elk volgens zijn eigen mogelijkheden en beperkingen deel te nemen. Het is de bedoeling om de komende jaren integratie van andersvaliden binnen de wandelsport en het verenigingsleven uit te breiden en hoog in het vaandel te blijven dragen.

Solidariteit voor iedereen

De wereld verandert en samen moeten we streven naar een harmonieuze multiculturele samenleving, waarbij we al wandelend geloven in elkaar, elkaar respecteren, ongeacht ras, overtuiging, kleur en taal. Alleen met solidariteit kan een betere wereld gecreëerd worden voor iedereen.

Integratie jonge gezinnen

Sport verbindt kinderen en volwassenen onderling en bevordert vriendschap en fair play.

Een groene, milieubewuste en gezondere wereld staat centraal binnen het WalkOn project.  Samen met 'Mooimakers' versterken we onze campagne in de strijd tegen zwerfvuil. Ons straatbeeld ziet er helaas niet altijd even netjes uit. We willen samen met alle Wandelsport Vlaanderen vzw leden, onze wandelclubs,  Vayamundo en Mooimakers: Vlaanderen mooier en properder maken.  Daarnaast sensibiliseren we de deelnemende wandelclubs te streven naar een duurzame organisatie door het afval op de tochten te beperken, te sorteren en duurzame elementen te gebruiken.  

Vandaar een aanbod aan topwandelingen " de WALKON HIKING EVENTS", waarbij we volop de strijd aangaan tegen zwerfvuil en sluikstorten.  Om het WalkOn-project nog meer slagkracht te geven bouwen de deelnemende wandelclubs en de diverse partners mee aan een heus WalkOn-wandelbos.  Op termijn willen we voor ieder lid van Wandelsport Vlaanderen symbolisch een boom planten op Vlaams niveau. En ook u als deelnemer aan de Walking Hiking Events kan je steentje bijdragen door peter/meter te worden van je eigen WalkOn-boompje. 

WalkOn: een unieke wandelbelevenis waar JIJ gelukkiger van wordt, en waar de wereld BETER van wordt !